Certificeringen

Bij Staples Wholesale staat kwaliteit voorop. Dit geldt voor ons gehele bedrijfsproces van de inkomende goederen tot de producten die we verkopen. Wij weten dat dit bij onze klanten ook zo is en daarom meten we kwaliteit aan de hand van het totale traject.

Producten
Ieder product dat we verkopen wordt onderworpen aan strenge kwaliteitstesten. Dat geldt zowel voor onze fabrikantenmerken als voor ons huismerk. Ons Staples huismerk omvat een breed assortiment producten en is een ideale oplossing voor voordeel én kwaliteit.

Service
Bij Staples is alles en iedereen erop gericht u een uitstekende service en support te bieden, van onze ervaren accountmanagers en klantenserviceteams tot onze webshop.

Bezorging
Staples beschikt over een uitgebreid en verfijnd distributienetwerk. Wij kunnen u garanderen dat u uw bestelling binnen 24 uur in huis heeft. Deze belofte kan worden waar gemaakt dankzij ons innovatieve logistiek centrum, waar mensen en systemen (o.a. pick-to-voice) zorgen voor een snelle verwerking en 99 % leveringsbetrouwbaarheid. Daarnaast kunnen wij een inkoopproces op maat genereren dat aansluit op uw bestelbehoeftes.

Kwaliteitsmanagementsysteem
Ons ISO 9001 gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem garandeert dat de verkoop en distributie van onze producten verloopt via de hoogste standaards. Regelmatige beoordelingen zorgen ervoor dat het hoogste niveau van klanttevredenheid gehandhaafd blijft. Wij hebben ons via de eisen die door ISO 9001 worden gesteld gecommitteerd aan voortdurende verbetering.

Milieu- en arbomanagementsystemen
Ook voor ons milieumanagementsysteem en ons arbomanagementsysteem zijn wij gecertificeerd. ISO 14001 is een internationale norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem moet voldoen. OHSAS 18001:2007 is een internationale norm die eisen stelt aan een arbomanagementsysteem van een organisatie en heeft betrekking op arbeidsomstandigheden, dat wil zeggen op alle factoren die de veiligheid en gezondheid van medewerkers beïnvloeden.

FSC-certificering

In 2014 heeft Staples Inc. (VS) een wereldwijde overeenkomst afgesloten met FSC. Als gevolg daarvan heeft Staples/Staples Wholesale ervoor gekozen om haar lokale FSC® Chain of Custody certificering te beeindigen en onderdeel uit te maken van deze overeenkomst. FSC is een label of keurmerk op een hout- of papierproduct dat aangeeft dat een product afkomstig is uit een verantwoord beheerd bos.

Het FSC label garandeert de duurzame oorsprong omdat niet enkel het bos van oorsprong wordt gecontroleerd, maar ook de hele handelsketen tot bij de eindconsument. Wanneer hout en bosproducten uit een FSC bos vertrekken, passeren deze hout- en papierproducten verschillende bedrijven voordat ze als eindproduct bij een klant terecht komen. Om ook aan deze eindklant de garantie te geven dat het werkelijk om een FSC product gaat, is een controle doorheen de handelsketen noodzakelijk. Voor uw gemak treft u in al onze uitingen bij de FSC gecertificeerde producten het FSC logo aan. Met de global agreement kunt u ervan op aan dat de producten door Staples geleverd als FSC ook daadwerkelijk FSC zijn. Op www.fsc.nl treft u meer informatie aan.

FIRA - Compleet MVO-rapport (voormalig Goud)

Sinds 2012 werkt Staples samen met FIRA. FIRA faciliteert bedrijven bij het samenstellen van hun MVO-rapport en verifieert de informatie. Dit houdt in dat voor alle claims de onderbouwing moet worden aangereikt, zodat klanten en belangstellenden weten dat de informatie betrouwbaar is. Deze werkwijze sluit nauw aan bij internationale standaarden op het gebied van duurzaamheid zoals ISO 26000, de Sustainable Development Goals en GRI.

Het MVO-rapport wordt na de toetsing gepubliceerd in het MVO-Register, het nieuwe, in 2019 opgerichte online MVO-platform van Stichting MVO Register. Voor uw gemak zijn onze MVO-prestaties overzichtelijk samengevat in een MVO-brochure.

 

Certificaten CO2-neutraal

Het klimaat verandert doordat de temperatuur op aarde stijgt als gevolg van steeds meer broeikasgassen die in de lucht komen. Staples/Staples Wholesale wil haar steentje bijdragen om verdere verwarming van de aarde tegen te gaan. Daarom wordt al sinds 2011 jaarlijks de Carbon Footprint berekend conform het GHG-protocol. Een accountant valideert deze berekening om de betrouwbaarheid te waarborgen.

Uiteraard ligt de focus continu op het verlagen van de CO2-uitstoot. Daarnaast kiest Staples/Staples Wholesale ervoor om jaarlijks haar gehele CO2-uitstoot vrijwillig te compenseren en daarmee te investeren in de realisatie van nieuwe duurzame technologie projecten elders in de wereld. Dat gaat via de aankoop van Gold Credits. Deze credits worden ingekocht bij de Zwitserse Gold Standard Foundation, een organisatie zonder winstbejag, die de hoogste kwaliteitsstandaard biedt voor vrijwillige CO2-compensatieprojecten. Een groot aantal niet-gouvernementele organisaties, waaronder het Wereld Natuurfonds ondersteunt de Gold Standard.

Eind 2015 is besloten om met terugwerkende kracht ook de CO2-uitstoot die vrijkomt als gevolg van het transport van alle uitgaande leveringen, te berekenen en te compenseren. Daarmee opereert én levert Staples/Staples Wholesale sinds 2014 geheel CO2-neutraal.